top of page

BRridgeton

186 E Commerce Street, Bridgeton, NJ  08302

Join nou sou plas!

Sun  10a  - Angle

Solèy 6p - Panyòl

Mardi 7p  - Lapriyè entèsesyonè 

Join nou sou entènèt!

Sun  10a  - Angle

Solèy 6p - Panyòl

Klike la a pou paj Facebook nou an

  • Facebook

OMS

yo ye

nou?

Faith Covenant Ministries se yon ekspresyon endepandan non-konfesyonèl ki ranpli ak lespri kò Kris la, yon legliz ki dedye a bati Wayòm Bondye a.

IMG_2154_edited.jpg

Kisa

nap fe?

Sove - Ekipe - Voye

~ Nou se  angaje nan fè disip Kris la ak ekipe yo pou travay ministè a.

~ Nou gen yon konsantre konsantre sou lapriyè lapriyè, ki pral elaji soti nan nivo legliz lokal la nan vil la ak nivo rejyonal.

~ Nou se yon kote ki an sekirite, yon kay adorasyon ki pral pèmèt mouvman Lespri Sen an lib, yon atmosfè ki selebre prezans Bondye.

~ Nou se yon Sant Renesans ki pare pou akomode moun ki te fè eksperyans vizit Senyè nou an nan vil nou an.

Kenbe an kontak ak nou!

Vle konekte?

Tell the world about Jesus FCM Bridgeton
bottom of page